Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasida “Call centre” tashkil etilgan. Murojaat uchun telefon: (+998 75) 221-16-42.

QASHQADARYO VILOYAT TARIXI

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH

TADBIRKORLAR UCHUN

Hozirgi kunda dunyoning deyarli barcha davlatlariga tarqalgan koronavirus (COVID-19) pandemiyasi xalqaro integratsiyaning kamayishiga hamda davlat chegaralarning yopilishiga sabab bo`ldi. Bu esa mamlakatning tashqi savdo sohasi hamda aholining turmush darajasiga bevosita o`z ta`sirini o`tkazmoqda. 2020-yil yanvar-aprel oylari yakuni bilan viloyatning tashqi savdo aylanmasi (matnda TSA) 175,6 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2019-yilning mos davriga nisbatan 70,4 mln. AQSh dollariga yoki 28,6 % ga kamaydi.

Batafsil:

Qashqadaryo viloyati bo’yicha 2020- yilning yanvar-aprel oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 3 732,1 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2019-yilning shu davriga nisbatan 9,2 % ga kamaydi. Shu jumladan, yirik korxonalarning tovar aylanmasi 259,1 mlrd. so‘mni (o‘sish sur’ati 2,3 m. ga), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tovar aylanmasi 3473,0 mlrd. so‘mni (o‘sish sur’ati 86,9 %), uyushmagan savdo tovar aylanmasi 319,4 mlrd. so‘mni (2019-yilning shu davriga nisbatan 79,8 %) tashkil etdi.

Batafsil:

2020-yil yanvar-aprel oylarida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 174,5 mlrd. so’mni tashkil etdi. Jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi o’tgan yildagi ko’rsatkich darajasidan 3,0 punktga kamaygan. Kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi joriy davrda qurilish ishlarini bajargan boshqa tashkilotlarga nisbatan keskin oshganligi kuzatildi.Ular hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 64,4% i to`g`ri kelib, o`tgan yilning mos davridagi ko`rsatkichga nisbatan o’zgarish kuzatilmadi. Shuningdek, ular hissasiga to`g`ri kelgan qurilish ishlari hajmi o`tgan yilning mos davriga nisbatan 87,2% ni tashkil qilgan holda 856,5 mlrd. so`m miqdorida qayd etildi.Batafsil...

Dastlabki ma’lumotlar bo’yicha 2020-yilning yanvar-aprel oylarida viloyat korxonalari tomonidan 3979,9 mlrd. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarish indeksi 89,6 % ni tashkil etdi. Jami sanoat ishlab chiqarish hajmida, sanoat ishlab chiqarish indeksi o`tgan yilning tegishli davriga nisbatan tog’–kon sanoati va ochiq konlarni ishlashda – 87,8% ni, ishlab chiqaradigan (qayta ishlash) sanoatida – 89,0 % ni, elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalashda – 106,0 % ni va suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utilizatsiya qilishda – 48,4 % ni tashkil etdi. 

Batafsil...

Dastlabki ma’lumotlar bo’yicha 2020-yilning yanvar-aprel oylarida viloyat korxonalari tomonidan 3979,9 mlrd. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarish indeksi 89,6 % ni tashkil etdi.

Jami sanoat ishlab chiqarish hajmida, sanoat ishlab chiqarish indeksi o`tgan yilning tegishli davriga nisbatan tog’–kon sanoati va ochiq konlarni ishlashda – 87,8% ni, ishlab chiqaradigan (qayta ishlash) sanoatida – 89,0 % ni, elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalashda – 106,0 % ni va suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utilizatsiya qilishda – 48,4 % ni tashkil etdi.

Batafsil...

 

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA 2022 YILDA AHOLINI ROʻYXATGA OLISHNI OʻTKAZISH KONSEPSIYASINI TASDIQLASH TOʻGʻRISIDA