So'nggi yangiliklar

2022- yil yanvar-may oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning umumiy hajmida oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarning ulushi 94,2 % bilan ustunlik qildi.

2022- yilning yanvar-may oylarida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 160,7 mlrd. so‘mga yetdi.

2022- yilning yanvar-may oylarida, ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlarining ulushi 31,3 % ni tashkil etib,